RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance i ny kostym
Har du sett den nya Rainforest Alliance-symbolen. Den nya symbolen är en del av Rainforest Alliance nya identitet som utvecklats i samarbete med UTZ efter att de gick samman 2018 för att med gemensamma krafter arbeta för en värld där människor och miljö kan utvecklas i harmoni.

Med den nya Rainforest Alliance-symbolen tar vi nästa steg i ett hållbarhetstänk som bygger på ständiga förbättringar, transparens och delat ansvar mellan odlare och företag i leverantörskedjan för att tillsammans nå målet.

Follow the Frog – Följ grodan
Visste du att Rainforest Alliance valt en groda som symbol av en viktig anledning? Som en av naturens viktigaste indikatorarter, dvs arter som genom sin förekomst visar hur naturen mår, är förekomsten av grodor en positiv signal för ett ekosystem i balans. När vi inte längre ser grodan vet vi att miljön är ur balans och andra arter inom ekosystemet snart också kommer att ta skada om vi inte skyndsamt gör någonting.

Det är därför vi uppmanar dig att följa grodan. Genom att köpa produkter med grodan bidrar du till bättre odlingsmetoder, är med och hjälper klimatet, bevarar våra skogar och skyddar mänskliga rättigheter samt förbättrar levnadsvillkoren för odlare och arbetare.

Läs mer om Rainforest Alliance arbete på deras hemsida, www.ra.org.


Med den nya Rainforest Alliance-symbolen tar vi nästa steg i ett hållbarhetstänk som bygger på kontinuerliga förbättringar, transparens och delat ansvar mellan odlare och företag i leverantörskedjan för att tillsammans nå målet.
Läs mer på www.ra.org


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV: