LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN

Nedan finner du leverantörsförsäkringar för våra produkter. En leverantörsförsäkran är till för att underlätta uppföljning och verifieringsarbete vid upphandlingar samt öka transparensen i livsmedelsbranschen. Nedan redovisas vilka av hållbarhetskriterierna som uppfylls och vilken typ av verifikat och bevismedel som finns tillgängliga för produkten.

Klicka på länkarna nedan för att få upp informationen pdf-form.

Leverantörsförsäkran Fairtrade & KRAV

Leverantörsförsäkran UTZ & KRAV