KRAV

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, vilket kontrolleras­ minst en gång varje år. KRAV driver utvecklingen mot en hållbar livsmedels­produktion genom vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk ­produktion och genom att KRAV utvecklar regler på fler områden.

När du äter KRAV-märkt vet du att du gör naturen en tjänst
KRAV-ekologisk mat odlas på ett sätt som är bra för miljön, utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället använder sig bonden av naturlig gödsel och miljövänliga sätt att få bukt med ogräs, skadeinsekter och sjuk­domar. Det handlar om ett kretsloppstänk, vattnet blir renare, energiåtgången kan bli lägre och fåglar, bin och fjärilar trivs runt odlingarna.
Socialt ansvar
KRAV ställer krav på att arbetsvillkoren ska vara schyssta. Det gäller faktiskt inte bara bönder, utan alla led i hela kedjan, från jord till bord. Och en viktig bonus i sammanhanget är att den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags.

KRAV-märkningen innebär i korthet:
•    Hållbar produktion och minskad klimatpåverkan. Kemiska bekämpnings­medel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas.
•    Socialt ansvarstagande. En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är bristfälliga.
•    Uppodling, eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem, med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value), är inte tillåten. Regeln tillämpas bl.a vid odling av kaffe och kakao.


KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djur­­-
omsorg, hälsa, socialt ansvar och klimat­påverkan. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt och att bonden har en bra arbetsmiljö.

Läs mer på www.krav.se.


Som bevis på att Kahls uppfyller de krav som standarden sätter, utförs årligen en revision av tredje part.

Certifikat för KRAV


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:

KRAV-märkta kaffen