ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Standarden anger att företaget har ett aktivt miljöarbete.

Förutom de lagkrav som ställs på verksamheten ska företaget även ha en miljöpolicy där företagets miljöaspekter genomsyrar hela verksamheten. Enligt ISO 14001 ska företaget arbeta med ständiga förbättringar i syfte att minska sin miljöpåverkan. Ledningssystemet är en hjälp för utformning av Kahls miljöarbete.

Som bevis på att Kahls uppfyller de krav som standarden sätter, utförs årligen en revision av tredje part av ledningssystemet sedan 2004.

 

Certifikat för ISO 14001

LÄS MER


POLICYS OCH CERTIFIKAT FÖR VERKSAMHETSSTYRNING

ISO 9001

ISO 14001

Miljöpolicy

FSSC 22000