FSSC 22000

FSSC 22000 är ett GFSI-godkänt ledningssystem för säkra livsmedel.

GFSI, Global Food Safety Inititative, är en organisation som arbetar för att livsmedelsriskerna i industrin ska minimeras och att ständiga förbättringar ska ske för att öka förtroendet för säkra livsmedel till slutkonsument.

Ett antal olika standarder lever upp till de krav som GFSI satt upp. FSSC 22000 (ISO 22000 och den tekniska specifikationen ISO/TS 22002) är en av dem.

 

Certifikat för FSSC 22000

LÄS MER


POLICYS OCH CERTIFIKAT FÖR VERKSAMHETSSTYRNING

ISO 9001

ISO 14001

Miljöpolicy

FSSC 22000