FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar  för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor i länder  med utbredd fattigdom. När du som konsument väljer Fairtrade-märkta  produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.

Ge odlare och anställda möjlighet att själva förbättra sina liv
Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den  används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en  ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket.  Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som  inte har så stora marginaler att leva på. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation.  Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn  i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas också.

Fairtrade-märkningen innebär i korthet:
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.

• En Fairtrade-premie går till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.
• Barnarbete och diskriminering motverkas.
• Demokrati och organisationsrätt främjas.


Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan  utvecklas och bestämma över sin egen framtid.

Läs mer på fairtrade.se


Som bevis på att Kahls uppfyller de krav som standarden sätter, utförs årligen en revision av tredje part.

Certifikat för Fairtrade


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV