EU-LÖVET

Så här fungerar EU:s symbol för ekologisk mat
Logon används sedan den 1 juli 2010 obligatoriskt på alla förpackade ­ekologiska produkter som produceras inom EU. Dessutom gäller symbolen frivilligt för alla varor som importeras till EU utan att förädlas inom EU.

Riktlinjer för ekologiskt jordbruk inom EU
Bönder, bearbetningsföretag eller handlare måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som ansvarar för kontrollerna i sin medlemsstat och måste kontrolleras av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet innan de kan marknadsföra sina produkter som ekologiska. När de har kontrollerats och befunnits följa, får de ett certifikat som bekräftar att de uppfyller EU:s krav.

Kontrollkoden
För att du som konsument ska veta varifrån produkterna kommer och vem som är ansvarig för kontrollerna finns det bredvid EU-lövet en kod som ser ut så här: AB-CDE-999.

AB: ISO-kod för landet där kontrollerna äger rum.
CDE: begreppet som hänvisar till ekologisk produktion t ex bio, org, eko
999: referensnummer till kontrollorgan.

EU:s krav i korthet:
•    Naturskyddet beaktas vid produktionen.
•    Produkterna tillverkas på ett hållbart sätt.
•    Kontrollbesök en gång om året vid varje tillverkare.
•    Produkterna är fria från genmodifierade ingredienser.
•    Strikta regler gäller för användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt antibiotika.
•    Användningen av livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen är mycket begränsad.
•    De flesta produktionsmedel som används på gården härstammer från ­samma gård och utvecklas med hjälp av lokala resurser och lokal expertis.
•    Man efterföljer strikta regler när det gäller miljöskydd och djur.

(För mer information, besök www.livsmedelsverket.se och läs mer om de ­riktlinjer för ekologisk produktion som finns där.)


EU:s symbol för ekologisk mat ska finnas på alla förpackningar med ekologiska livsmedel som har producerats inom EU. Märkningen garanterar att livsmedlet innehåller minst 95% ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan.


Som bevis på att Kahls uppfyller de krav som standarden sätter, utförs årligen en revision av tredje part.

Certifikat för ekologisk produktion


DU KANSKE ÄVEN ÄR INTRESSERAD AV: