UTZ

Så här fungerar UTZ
UTZ vill att hållbart jordbruk skall bli den mest naturliga saken i världen. En allt större del av världens kaffe, kakao och te odlas på ett ansvarsfullt sätt. 10% av den globala kaffeproduktionen är redan idag UTZ-certifierad. UTZ mål är att 50% av den globala kaffeproduktionen skall vara UTZ-certifierad 2020.

UTZ – hjälp till självhjälp
UTZ arbetar för hållbart jordbruk och bättre villkor för odlarna, deras familjer och miljön. UTZ-programmet gör det möjligt för odlarna att lära sig bättre jordbruksmetoder, förbättra arbetsvillkoren och ta bättre hand om sina barn och miljön.
Genom UTZ-programmet odlar de bättre grödor, genererar mer intäkter och skapar bättre möjligheter samtidigt som de värnar miljön.
UTZ-märkta produkter följer högt ställda krav från UTZ-certifierade gårdar och företag, vilket övervakas noggrant av en oberoende tredje part.

UTZ-märkningen innebär i korthet:
•    Utbildning i ansvarsfull och hållbart jordbruk.
•    Att producenterna följer nationell arbetslagstiftning.
•    Miljöhänsyn.
•    Förbud mot barnarbete.
•    Spårbarhet av produkterna.


UTZ är en ideell organisation som genom information­ och utbildningar skapar förutsättningar för en mer ­hållbar produktion, ökad produktivitet och högre ­levnadsstandard för de som jobbar med odlingarna.

Läs mer på utz.org


Som bevis på att Kahls uppfyller de krav som standarden sätter, utförs årligen en revision av tredje part.

Certifikat för UTZ


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV