RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance-sigillet är en internationellt välkänd symbol för miljö­mässig, social och ekonomisk hållbarhet som hjälper både företag och ­konsumenter att bidra till att skapa en ljusare framtid för oss alla.

Fokus på hållbarhet
Märkningen omfattar utbildning och certifiering för att främja fungerande ekosystem och stödja samhällena i några av världens mest sårbara ekosystem.

Rainforest Alliance samarbetar med visionära jordbrukare, skogsbrukare och turistföretag för att bevara naturresurser och säkerställa en långsiktig försörjning för de lokala samhällena. För att bli certifierad krävs att man följer stränga standarder som utformats för att skydda ekosystemen, trygga ­välfärden i de lokala samhällena och förbättra produktiviteten.

Rainforest Alliance-märkningen i korthet:
•    Bevara eller öka mängden skyddande träd (för att minska avdunstningen).
•    Bibehålla jordens kvalitet och förebygga erosion.
•    Minska användningen av kemikalier.
•    Skydda djur- och växtliv.
•    Skapa hållbara försörjningsmöjligheter.


Rainforest Alliance är en oberoende märkning med fokus på att bevara den biologiska mångfalden, hållbara odlings­metoder och odlarnas försörjningsmöjligheter och villkor.
Läs mer på www.rainforest-alliance.org


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV: