KAHLS MILJÖPOLICY

Kahls Kaffe AB värnar om miljö och hållbar utveckling genom val av råvaror, transport, teknik och material.

Detta innebär att Kahls Kaffe AB:

  • Följer gällande miljölagstiftning samt andra krav och samverkar med aktörer inom miljöområdet för att bli mer energieffektiva.
  • Väljer att producera certifierade produkter, samt ställer krav på leverantörer som vi kontinuerligt följer upp.
  • Sätter årliga miljömål och strävar efter att uppnå ständiga förbättringar genom att minska verksamhetens energiförbrukning och utsläpp.
  • Har en öppen samverkan och kommunikation med leverantörer, kunder, medarbetare och övriga intressenter inom miljöområdet för att uppnå gemensamma förbättringar och bidra till hållbar utveckling.

LÄS MER


POLICYS OCH CERTIFIKAT FÖR VERKSAMHETSSTYRNING

ISO 9001

ISO 14001

Miljöpolicy

FSSC 22000