ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas krav.

Det kan beröra allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftstörningar. ISO 9001 bygger på 7 principer där kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och hantering av reklamationer ingår.

Som bevis på att Kahls uppfyller de krav som standarden sätter, utförs årligen en revision av tredje part. Något som genomförts sedan 2004.

 

Certifikat för ISO 9001

LÄS MER


POLICYS OCH CERTIFIKAT FÖR VERKSAMHETSSTYRNING

ISO 9001

ISO 14001

Miljöpolicy

FSSC 22000