Våra interna certifieringar

Förutom att följa gällande lagar och föreskrifter för ett kafferosteri vill Kahls ständigt åta sig att förbättra sina produkter och sin verksamhet. Detta sker genom att Kahls certifierat sig mot ISO 9001 och 14001, vilket under år 2016 kompletterades med ett GFSI-godkänt (Global Food Safety Initiative) ledningssystem som heter FSSC 22000. På detta sätt önskar Kahls uppnå en produktion av säkra livsmedel till slutkonsument samt garantera förtroendet för att säkra att varje produkt som lämnar Kahls skänker bästa möjliga helhetsupplevelse.

När avtal skrivs med ny leverantör får leverantör alltid skriva under Kahls uppförandekod så att leverantör uppfyller koden i tredje led, vilket är ett steg i Kahls hållbarhetstänk.

När avtal skrivs med ny leverantör får leverantör alltid skriva under Kahls uppförandekod så att leverantör uppfyller koden i tredje led, vilket är ett steg i Kahls hållbarhetstänk.

Kahls har även påbörjat ett mycket ambitiöst investeringsprogram med målet att säkerställa högsta möjliga kvalitetsnivå i vår produktion. Utöver en mekanisk rensning i flera steg passerar kaffet även en avancerad optisk sorteringsanläggning innan det rostas och packas. Därefter passerar den färdiga produkten en metalldetektor. Allt för att säkerställa att det endast är välsmakande kaffe i den slutliga produkten som lämnar vårt rosteri.  Detta är, oss veterligen, en av de högsta kvalitetsnivåerna i hela världen.

LÄS MER


POLICYS OCH CERTIFIKAT FÖR VERKSAMHETSSTYRNING

ISO 9001

ISO 14001

Miljöpolicy

FSSC 22000