RÄTTVIST OCH HÅLLBART

Kahls är certifierade enligt UTZ, Fairtrade, KRAV och ekologisk produktion för att säkerställa att all råvara som passerar vårt rosteri på väg till den slutliga kaffeupplevelsen har sitt ursprung från kaffebönder som garanterar odlingar i samklang med människa och miljö. Samarbetet med dessa organisationer innebär även att man kan vara säker på att kaffet kan spåras hela vägen tillbaka från koppen till den odlare, det kooperativ eller det område där det skördades.

Våra mål och vår strävan: 1) 100% av vår kaffevolym är certifierad 2) vi ger alltid företräde till de leverantörer som har en erkänd miljöcertifiering, ex ISO 14001 eller miljöpolicy, samt ett uttalat uthållighetsmål, dvs ett CSR-arbete, våra kunder, leverantörer, konsumenter och medarbetare ska likställa Kahls med hållbarhet.

Kahls har i nuläget tre pågående CSR projekt
Projekt 1: Vi stöttar ett kvinnokooperativ i Honduras med pengar till deras mikro-lån program. Detta innebär att kooperativet lånar ut pengar till kvinnliga medlemmar för att öka kvaliteten på sin gård, plantera nytt kaffe om det har blivit smittat av t.ex kafferost eller investera i ett nytt företag för att diversifiera sin inkomst.

Projekt 2: Vi investerar i ett kooperativ med ca 1000 bönder i Burundi för att hjälpa dem att bli UTZ-certifierade. Våra investeringar bidrar till verktyg och arbetskläder, vilket är ett krav för att bönderna ska kunna certifiera sig.

Projekt 3: Vi jobbar med en av våra leverantörer i deras strävan att etablera en grupp odlare i Brasilien som vill bli UTZ-certifierade samt öka kvaliteten på sitt kaffe och därmed öka det pris de erhåller för sin skörd. Vi har gett utfästelse att köpa en stor andel av den kommande skörden från just dessa odlare så snart de uppnår certifieringen vilket ger dem en större säkerhet att genomföra sina investeringar.

     

  


Läs mer om: