ÅTERFÖRSÄLJARE

Kahls är en av Sveriges äldsta förädlare av kaffe och tack vare erkänd kvalité har företagets produkter blivit efterfrågade runt om i världen. För att möta den ökade efterfrågan från konsumenterna finns Kahls även representerade via återförsäljare.

Återförsäljare är ett naturligt val av samarbetspartner då återförsäljarens personliga kunskap,  engagemang och kännedom om den lokala marknaden skapar trygghet för kunderna. Med hjälp av återförsäljaren har Kahls kunnat bygga långa och hållbara relationer med kunder och slutkonsumenter.

Efterfrågan på kaffe växer hela tiden och därmed behovet av fler återförsäljare.

Är ditt företag Kahls nästa återförsäljare?

Vänligen kontakta


Jessica Liftig
031-755 76 84
jessica.liftig@kahls.se